28/06/2009

LÉXICO GREGO


Léxico Grego
• ααρων - Arão
• αβαδδων - Abadom
• αβαρης - Sem peso
• αββα - Aba
• αβελ - Abel
• αβια - Abias
• αβυσσος - Abismo
• αγαπαω - Amar
• αγαπη - Amor
• αγαπητος - Amado
• αγκυρα - Âncora
• αδαμ - Adão
• αδαπανος - Sem despesa, de graça.
• αδηλος - Incerto, indistinto
• αδηλως - Incertamente, sem meta
• αδιαλειπτως - Incessantemente, sem cessar.
• αθανασια - Imortalidade
• αιρεσις - Seita, heresia, facção, partido
• ακανθα - Espinheiro, espinho
• αλιζω - Salgar, temperar com sal
• αλλοτριεπισκοπος - Supervisor do alheio
• αμαρτημα - Pecado (sentido concreto).
• αμεμπτος - Irrepreensível
• αμεμπτως - Irrepreensivelmente
• αμνος - Cordeiro
• αμωμητος - Irrepreensível
• αμωμος - Sem defeito
• αναθεμα - Maldição, maldito, anátema
• αναθεματιζω - Amaldiçoar, conjurar
• αναθημα - Dádiva (oferta resultante de um voto)
• ανακαμτω - Voltar
• αναλαμβανω - Levar para cima, tomar, levantar
• αναλυσις - Partida. Lit: "um desatar",
• αναλυω - Partir, desatar, soltar,
• αναμαρτητος - Sem pecado
• αναμιμνησκω - Lembrar
• αναστασις - Levantamento, ressurreição
• ανατολη - Leste, oriente
• ανεπιλημπτος - Irrepreensível
• ανεψιος - Primo
• ανομια - Sem lei, ilegalidade, iniqüidade
• ανομος - Sem lei.
• ανομως - Sem lei. Sem legalidade. Ilegalmente. Contra a lei.
• αντι - Contra. Em lugar de.
• αντιδικος - Opositor. Oponente num processo jurídico. Adversário, inimigo.
• αντιλοιδορεω - Devolver o insulto
• αντιχριστος - Anticristo
• αποκαλυπτω - Revelar
• αποκαλυψις - Revelação
• αποκρυφος [apokruphos]
• απολυτρωσις - Libertação mediante um resgate. Libertação. Redenção. Resgate.
• αποστασια - Apostasia, rebelião
• αποστασιον - Carta de divórcio
• αποστολη - Apostolado
• αρνιον - Cordeiro
• αρρην = αρσην [arsên]
• αρσην - Macho, varão, homem
• αρχαιος - Antigo, velho. Primeiro, original
• αρχηγος - Líder, autor, fundador, príncipe, governador
• ασθενεια - Fraqueza, doença, enfermidade
• ασπιλος - Sem mancha
• αστηρ - Estrela
• ατενιζω - Olhar para, olhar firmemente (atentamente) em,
• αφωριζω - Delimitar, separar mediante limite
• αχαριστος - Ingrato, desagradecido
• αχειροποιητος - Não feito com mãos
• αχλυς - Nuvem, névoa
• αχρειος - Inútil, inservível
• αχρειοω - Tornar inútil, tornar inservível. Corromper, estragar, deteriorar
• αχρηστος - Inútil, sem valor
• αχυρον - Palha
• βαβυλων - Babilônia = "confusão"
• βαπτιζω - Submergir, mergulhar, imergir. Batizar, lavar
• βαπτισμα - Imersão, submersão, batismo
• βαπτισμος - O ato de lavar ou de submergir em água. Lavamento, ablução, batismo
• βαρβαρος - Alguém que não é grego, estrangeiro
• βιβλος [biblos]
• βρωμα - O que se come, comida, alimento
• βρωσιμος - Comestível
• βρωσις - O ato de comer, alimentação, comida. Num sentido mais amplo: "corrosão"
• γαμος - Boda. Casamento, matrimônio
• γενεα - Geração
• γενεσις - Geração
• γενος - Raça. Família, parentes, parentela. Descendentes. Geração. Linhagem, estirpe. Classe, espécie, tipo, grupo, gênero.
• γλωσσα - Língua
• διαβολος - Caluniador, acusador. Adversário. Diabo
• διαθηκη - Aliança, acordo, contrato, pacto
• διαλεκτος - Língua, idioma, dialeto
• διδασκαλια - O ato de ensinar: ensino. Aquilo que é ensinado: doutrina, instrução
• δοξα - Glória
• δρακων - Dragão
• δυναμις - Poder, força, capacidade
• δωρεα - Dom, presente, dádiva
• δωρεαν - Gratuitamente, sem uma causa, livremente, em vão, por nada
• δωρημα - Dom, presente
• εαω - Permitir, deixar
• ειρηνευω - Estar em (ter, viver em) paz. Ser pacífico
• ειρηνη - Paz
• εννομος - Dentro da lei. Dentro dos limites da lei. Em conformidade com a lei. Observador da lei. Obediente à lei. Legítimo. Legal. Lícito.
• εξαγοραζω - Redimir. Remir. Resgatar. Libertar
• επαιρω - Levantar, alçar, erguer
• επαισχυνομαι - Sentir vergonha. Estar envergonhado.
• ετεροδιδασκαλεω - Ensinar diferentemente
• ευαγγελιζω - Evangelizar
• ευαγγελιον - Evangelho. Boas notícias
• ευχαριστεω - Agradecer. Dar graças
• ευχαριστια - Gratidão, agradecimento
• ευχαριστος - Grato, agradecido
• θηριον - Animal; Besta (Homem fera)
• θρησκεια - Ritual, rito, religião, culto
• θυγατηρ - Filha
• θυγατριον - Filhinha
• καταλλαγη - Reconciliação
• καταλλασσω - Efetuar uma mudança. transformar. Reconciliar
• κατεχω - reter com firmeza, possuir, ter, manter
• κλεις - Chave
• κλητος - Chamado, convocado, convidado
• κολαζω - Castigar
• κυμβαλον - Címbalo
• λοιδορεω - Insultar, denegrir, vilipendiar, injuriar, ultrajar. Difamar, vituperar
• λοιδορια - Insulto, denigração, vilipêndio, injúria, ultraje.
• λοιδορος - O que maltrata ou vitupera
• λυτρον - Resgate, expiação, recompensa. A redenção ou libertação da pessoa mediante o pagamento de um preço
• λυτροω - Resgatar, expiar, recompensar. Redimir ou libertar mediante o pagamento de um preço
• λυτρωσις - Redenção, resgate, libertação
• λυτρωτης - Libertador, redentor
• μακροθυμια - Longanimidade, paciência. Persistência, constância. Firmeza, perseverança. Resignação
• μεθερμηνευω - Traduzir
• μνηστευω - Prometer em matrimonio, desposar. Passivo: Estar prometido em matrimônio, estar compromissado
• μονογενης - único da espécie ou da categoria
• μυστηριον - Mistério, segredo
• νηθω - Fiar
• νομοδιδασκαλος - Professor da lei. Aquele que ensina a lei. Doutor da lei
• οναρ - Sonho
• οριζω - Delimitar, separar, determinar, definir
• ους - Ouvido
• παντοκρατωρ - Todo-Poderoso, Onipotente
• παρθενος - Virgem
• παρουσια - Presença, vinda, advento
• πολεμεω - Guerrear, lutar combater
• πολεμος - Guerra. Batalha, luta
• προβαινω - Avançar
• πρωτοτοκος - Primogênito
• πτυρω - Assustar, amedrontar, aterrorizar, atemorizar
• ριζα - Raiz
• ρομφαια - Espada grande
• σαβαχθανι - (Aramaico) Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?
• σημειον - Sinal
• σταυρος - Cruz
• σταυροω - "Colocar num TAU". Crucificar.
• συνεπιτιθημι - "Atacar juntos", concordar na acusação
• συντιθημι - Combinar, concordar
• τελειος - Acabado, completo, "aquele que alcançou o objetivo". Perfeito.
• τελος - Fim. Terminação, consumação, conclusão. Meta, alvo, finalidade, propósito, objetivo. Taxa, tributo, imposto.
• τιμη - Valor, honra
• τριβολος - Abrolho
• υποκρισις - Hipocrisia, dissimulação, fingimento
• υποκριτης - Hipócrita
• υπολαμβανω - Receber, tomar, acolher, apoiar, suster (ou "receber com espírito de hospitalidade"). Pensar, assumir, crêr
• υστερεω - Chegar tarde. Ter necessidade de, carecer, faltar. Falhar, estar faltando
• φιλεω - Amar, gostar
• φιλος - Amigo
• χαιρω - Regozijar-se, alegrar-se, estar feliz.
• χαραγμα - Impressão, selo, marca
• χαρις - Graça, favor, generosidade
• χαρισμα - Uma graça, um favor; um presente, um dom da graça de Deus. Dom
• ψαλλω - Cantar louvores
• ωσαυτως - Da mesma maneira, de igual modo. Similarmente. Semelhantemente
• ωφελιμος - Benéfico, proveitoso, útil

Adelson R. Buenos

Nenhum comentário: